Die mist is zo heerlijk, met lepelaars op de achtergrond.