Elmer legt de regels uit voor wandelen in de bergen : 1. Niet met stenen gooien, of er tegenaan schoppen 2. Bij elkaar blijven 3. Niet rennen