Hier heb je Pastor Bob. Pastor Bob hield schijnbaar van erg eten. Pastor Bob was een beetje dik, waardoor ik nogal schuin half over Ediths schoot moest leunen om er allemaal in te passen. Het kon Pastor Bob maar weinig schelen.